borehole

borehole
borehole [bôr′hōl΄]
n.
a hole drilled in the earth to explore for or release oil, gas, water, etc. or to study the crust of the earth

English World dictionary. . 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • borehole — ► NOUN ▪ a deep, narrow hole in the ground made to locate water or oil …   English terms dictionary

  • Borehole — A borehole is the generalised term for any narrow shaft drilled in the ground, either vertically or horizontally. A borehole may be constructed for many different purposes including the extraction of water or other liquid (such as petroleum) or… …   Wikipedia

  • borehole — UK [ˈbɔː(r)ˌhəʊl] / US [ˈbɔrˌhoʊl] noun [countable] Word forms borehole : singular borehole plural boreholes a very deep narrow hole in the ground made in order to get water or oil …   English dictionary

  • borehole — [[t]bɔ͟ː(r)hoʊl[/t]] boreholes N COUNT A borehole is a deep round hole made by a special tool or machine, especially one that is made in the ground when searching for oil or water …   English dictionary

  • borehole — gręžinys statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Gręžiant įrengtas įrenginys, skirtas požeminiam vandeniui, angliavandeniliams išgauti arba žemės gelmių tyrimo ar kitiems tikslams. atitikmenys: angl. borehole; well šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Borehole mining — (BHM) is a remote operated method of extracting (mining) mineral resources through boreholes by means of high pressure water jets. This process can be carried out from land surface, open pit floor, underground mine or floating platform or vessel… …   Wikipedia

  • borehole conservation — gręžinio konservavimas statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Gręžinio sandarinimas, siekiant išsaugoti laikinai nenaudojamo gręžinio būklę ir apsaugoti požeminio vandens išteklius. atitikmenys: angl. borehole conservation; well… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • borehole driling — gręžinio gręžimas statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Technologinių operacijų ir darbų visuma gręžinio ertmei uolienose padaryti ir parengti naudoti. Gręžiant gali būti atliekami žemės gelmių tyrimai, imami požeminio vandens, uolienų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • borehole passport — gręžinio pasas statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuriame įrašomi duomenys apie gręžinį. atitikmenys: angl. borehole passport; well… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • borehole redrilling — vandens gavybos gręžinio pergręžimas statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Naujo vandens gavybos gręžinio gręžimas toje pačioje gręžinio griežto režimo sanitarinės apsaugos juostoje arba esamo gręžinio gilinimas. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”